Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Benissanó, Olocau, Llíria, Gàtova, Nàquera, Vilamarxant......

Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

La Sindicatura de Comptes adverteix de baix control financer a entitats locals

La Sindicatura de Comptes ha detectat una "baixa incidència del control financer" en entitats locals durant l'exercici 2021 i ha advertit que només el 20,8 per cent de les analitzades havia elaborat el pla anual de control financer, menys que en 2020 (22,1%).

Així consta en el seu 'Informe de fiscalització de l'exercici del control intern en les entitats locals' corresponent a 2021 i publicat aquest dimarts, que s'ha centrat en la informació relativa a l'exercici del control intern en les entitats locals, corresponent a 2021, que els òrgans d'Intervenció havien de remetre telemàticament a través de la Plataforma de Rendició de Comptes.

A més, la Sindicatura ha analitzat una mostra dels expedients remesos per 16 municipis d'entre 20.000 i 30.000 habitants: Alfafar (València), Almoradí (Alacant), Altea (Alacant), Asp (Alacant), Bétera (València), Cullera (València), Ibi (Alacant), La Pobla de Vallbona (València), L'Alfàs del Pi (Alacant), Llíria (València), Montcada (València), Mutxamel (Alacant), Picassent (València), el Pilar de la Foradada (Alacant), Requena (València) i Sant Joan d'Alacant (Alacant).

El 86,7% de les entitats locals havia rendit la informació de l'exercici 2021 prevista en la Instrucció fins a la data de realització de l'informe (15 d'octubre de 2022) i el 73,2% de les entitats van complir amb aquesta obligació dins del termini legal.

Entre les incidències més significatives detectades, la Sindicatura assenyala "l'escassa implantació del control financer en l'exercici fiscalitzat, així com d'altres actuacions de control permanent".

Sobre les actuacions de control permanent i el control financer posterior dels ingressos, a penes van ser realitzades pel 30% de les entitats en els dos exercicis 2020 i 2021.

D'altra banda, del total d'intervencions que van remetre informació relativa al control intern, només un 7,3% en 2021 i un 8,0% en 2020 afirmava haver realitzat auditories públiques en alguna o diverses de les seues entitats dependents o adscrites, incloent en el seu cas la contractació amb signatures privades d'auditoria.

Així mateix, la Sindicatura destaca "el baix compliment en l'elaboració de l'informe resum anual" de control intern, la seua remissió al Ple de la corporació i a la IGAE, així com en la confecció del pla d'acció. Un 68,7% dels òrgans d'Intervenció que van enviar informació en matèria de control intern de l'exercici 2021 va comunicar haver elaborat el resum anual dels resultats de control intern de l'exercici anterior al de referència. Els municipis de menor població i les mancomunitats són les entitats que van incomplir en major mesura aquestes obligacions.

PROVISIONALITAT I RECURSOS "INSUFICIENTS"

En aquest sentit, l'informe de fiscalització adverteix també que "existeix un alt grau de provisionalitat en el lloc d'Intervenció reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, ja que els nomenaments amb caràcter definitiu sol suposaven un 50,8% en 2021".

A més, un 75,0% dels òrgans d'Intervenció de les entitats locals considerava insuficient la dotació de mitjans personals i materials de què disposaven, dels quals el 64,3% havia comunicat aquesta circumstància al Ple.

ACORDS CONTRARIS A LES OBJECCIONS D'INTERVENCIÓ

D'altra banda, en 2021 va haver-hi 187 entitats que van comunicar l'adopció de 6.470 acords contraris a les objeccions de la Intervenció, amb un import total associat de 300 milions d'euros.

Les principals modalitats de despesa que van ser objecte d'objecció van ser, per ordre de rellevància, els expedients de contractació, despeses de personal, subvencions i altres procediments. La causa més comuna de les objeccions formulades va ser l'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials. La gran majoria d'acords contraris a objeccions van ser adoptats pel president de l'entitat, seguit pel Ple i per la Junta de Govern.

Les intervencions de 16 entitats locals en 2021 i de 15 entitats en 2020 van emetre informes desfavorables sobre modificacions pressupostàries. Pel que fa a l'aprovació o la liquidació del pressupost, en 2021 va haver-hi 22 informes negatius (24 informes en 2020).

Al llarg de l'exercici 2021, un 23,6% de les intervencions locals van emetre informes desfavorables sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa (el 24,9% en 2020).

En l'àmbit dels ingressos, 28 ajuntaments i una diputació provincial van informar sobre anomalies en un total de 248 expedients, amb un import associat de 3 milions d'euros. Les taxes, els impostos locals i els preus públics van ser els ingressos amb el major nombre d'anomalies comunicades.

RECOMANACIONS

En les seues recomanacions, la Sindicatura de Comptes posa el focus en la necessitat que les entitats "milloren la rendició de manera completa i dins del termini establit". Es recomana també, entre altres qüestions, que "no es considere adequat el funcionament habitual mitjançant acords de reconeixement extrajudicial de crèdits, així com tampoc la reiteració d'objeccions i d'informes desfavorables de la Intervenció en les despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu, una vegada intervingut la despesa corresponent al període inicial".

Finalment, ha posat de manifest "la necessitat que s'establisquen les mesures necessàries per a assegurar una dotació d'efectius suficient en els òrgans de control intern, perquè la funció interventora i la de control financer puguen dur-se a terme de manera efectiva".


Crónica CT
* ho pots llegir perquè som Creative Commons
Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :

Mastodon