Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Benissanó, Olocau, Llíria, Gàtova, Nàquera, Vilamarxant......

Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

Riba-roja de Túria distribuirà fins a 8.000 euros en subvencions econòmiques a les associacions veïnals per la seua contribució en la vida social del municipi

L'ajuntament assigna una partida econòmica que es repartirà de manera proporcional entre les entitats sol·licitants censades a la urbanització i d'acord amb el padró municipal actual

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria distribuirà fins a un total de 8.000 euros entre les associacions veïnals de la localitat per la seua contribució a la vida social i cultural del municipi. Les ajudes municipals es concediran a les entitats que presenten la corresponent sol·licitud d'acord amb una sèrie de requisits i criteris que hauran de complir per a l'accés definitiu a aquestes.

Les bases reguladores d'aquestes subvencions econòmiques estableixen que aquestes ajudes tenen com a finalitat contribuir en les despeses realitzades i pagades per les associacions veïnals sense ànim de lucre legalment constituïdes durant l'exercici de 2022. Les ajudes serveixen de suport al desenvolupament de les activitats de les associacions planificades en l'àmbit de Riba-roja de Túria encaminades a la consecució d'una major relació social i cultural.

El text normatiu exclou a aquelles entitats els programes i les activitats de les quals estiguen relacionades amb les pròpies de les associacions juvenils, esportives i d'acció social, a més d'aquelles que reben finançament d'altres programes municipals, les activitats que no siguen específiques dels veïns, la compra d'estris o béns d'equipament, així com grans obres de reparació o d'inversió, a més d'aquelles l'activitat de les quals supose un maltractament animal o vexació a aquest.

Les subvencions consisteixen en una col·laboració econòmica per al desenvolupament de les activitats que es planifiquen dins del corresponent programa i del mateix exercici de l'any 2022 per part de cadascuna de les associacions de veïns. Aquestes entitats hauran de ser associacions de veïns de barris i urbanitzacions constituïdes, amb la celebració d'actes amb caràcter anual de tipus cultural, tallers, esdeveniments o participació ciutadana, inscrites en el registre municipal d'associacions i que no incórreguen, al mateix temps, en cap supòsit contemplat en la llei general de subvencions.

La concessió d'aquestes ajudes obliga a les entitats a una sèrie d'obligacions com sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, així com facilitar les dades requerides, comunicar al consistori l'obtenció de subvencions o ajudes procedents d'altres entitats, conservar els justificants de despesa durant almenys sis mesos des de la concessió, assumir les responsabilitats que pogueren derivar-se de la realització del programa proposat i, finalment, fer constar en la publicitat que els programes i activitats es realitzen amb la col·laboració de l'ajuntament.

Els 8.000 euros amb els quals es dota la partida pressupostària s'assignaran amb un criteri proporcional al nombre d'habitants censats a la urbanització, d'acord amb les dades contingudes en el padró municipal. En cap cas es podse rá concedir un import de subvenció superior als justificants de despesa presentats i, en totes les situacions, les subvencions econòmiques es concediran a posteriori després de la presentació de les justificacions.

Les despeses que es poden realitzar amb les subvencions inclouen les retribucions i despeses de personal afecte a l'activitat, les assegurances d'accidents i responsabilitat civil, les despeses relatives a la realització de cursos de formació o tecnificació, capacitació o reciclatge professional, les despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable, les despeses pericials, notarials i registrals, els tributs són subvencionables si s'abonen i no es dedueixen posteriorment, l'adquisició de material d'oficina en general i, finalment, despeses diverses com a publicitat, propaganda, organització de reunions, conferències i esdeveniments esportius, entre altres.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta partida pressupostària “és la constatació del compromís ferm i decidit de l'actual equip de govern per promoure les entitats veïnals com a eix vertebrador de la nostra societat i eix dinamitzador de la pròpia societat civil, que poden finançar amb els recursos públics tots els actes, les activitats i el programa que duen a terme al llarg de l'any”.

Crónica CT
* ho pots llegir perquè som Creative Commons


Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :

Mastodon NotaLegal