Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Benissanó, Olocau, Llíria, Gàtova, Nàquera, Vilamarxant......

Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

El Govern valencià primarà les empreses que incorporen col·lectius exclosos en la contractació pública i les subvencions


Les empreses que vulguen rebre diners públics, siga a través del règim de contractació o de subvencions, hauran d'aplicar uns criteris mínims de responsabilitat social. El decret de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública, que elabora la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, estableix la incorporació de clàusules ètiques en els contractes de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, augmentant la puntuació per a les empreses que els complisquen.

El projecte normatiu emana d'un pacte amb la patronal valenciana i els principals sindicats en la Mesa de Diàleg Social i suposa la incorporació d'uns requisits mínims per a tractar de reduir les bretxes existents en el mercat laboral, beneficiant les empreses que apliquen uns criteris ètics consensuats. Aquests van des de la contractació a col·lectius amb dificultats –prenent com a referència les estadístiques nacionals– fins a la política ambiental o del comerç de proximitat, en els casos en què es requerisca pel tipus de contracte. Al seu torn, en la redacció dels contractes les prescripcions tècniques inclouran la perspectiva de gènere.

Els òrgans de contractació hauran d'indicar en els documents contractuals corresponents la relació de clàusules o criteris de responsabilitat social a cobrir amb aquest, que hauran de justificar-se en l'expedient de contractació i estaran sotmesos a l'avaluació de la Generalitat. Com a mínim, els contractes hauran d'establir un criteri, tenint en compte la naturalesa de l'actuació administrativa, i l'obligació es traslladarà a les empreses que subroguen els treballadors en l'activitat.

El departament que dirigeix Rosa Pérez Garijo, d'Unides Podem-Esquerra Unida, estableix que en els criteris de contractació i de subvencions s'haurà de millorar la puntuació per a les considerades bones pràctiques. Aquestes, segons l'esborrany del document, són: la inclusió de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral o en risc d'exclusió social, la contractació de persones amb discapacitat, la subcontractació amb empreses d'ocupació protegida, la incorporació de persones inscrites en els serveis d'ocupació, joves que accedisquen a la seua primera ocupació o siguen menors de 30 anys, dones víctimes de violència de gènere, beneficiaris de la renda valenciana d'inclusió, persones trans i persones migrants, refugiades o pertanyents a minories ètniques, entre altres.

En matèria d'igualtat d'oportunitats, en la puntuació es primarà les empreses d'un sector masculinitzat que incorporen més proporció de dones –ateses les dades de l'Institut Nacional d'Estadística–, les empreses que implementen mesures de conciliació laboral i familiar, i les que, en sectors feminitzats, tinguen més dones en llocs de responsabilitat. Pel que fa a la qualitat laboral, es premiarà les empreses amb salaris superiors als del conveni col·lectiu, contractació indefinida i formació laboral continuada.

En cas d'empat en la puntuació, prevaldran les empreses amb pla d'igualtat, les que tinguen qualificació de socialment responsables i les cooperatives sense ànim de lucre. Aquests criteris s'aplicaran també en cas d'empat per a accedir a subvencions públiques. En el cas de les entitats subvencionades, si subcontracten amb tercers la realització de part de l'activitat, hauran d'exigir als tercers que es comprometen per escrit a respectar la normativa ambiental i social, així com a complir els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per la persona beneficiària. L'incompliment de les condicions pot implicar la pèrdua de la subvenció.

El decret també fixa percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d'aquests a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i empreses d'inserció. Aquesta reserva està pensada per a sectors de l'àmbit de les obres de conservació i els serveis de manteniment i conservació de béns immobles, els serveis de missatgeria, correspondència i distribució, arts gràfiques, neteja i bugaderia, restauració, recollida i transport de residus, hostaleria, serveis socials, logística, hostalatge i turisme rural, així com els serveis i els subministraments auxiliars per al funcionament de l'Administració

En la fase d'adjudicació dels contractes, les empreses o entitats proposades com a adjudicatàries hauran de concretar la plantilla de persones necessàries per a l'execució del contracte i la concreció dels contractes que es compromet a celebrar. Al conjunt dels criteris d'adjudicació de caràcter social, de transparència, ètics i ambientals que s'incloguen s'assignarà una ponderació entre el 30% i el 45% sobre el total del barem, adaptades al contingut i la finalitat del contracte, i facilitant la concurrència de les petites i mitjanes empreses.


 * ho pots llegir perquè la font és Creative Commons
Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :

Mastodon