Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Llíria. Vilamarxant....

Opinió
Opinió
Opinió
Opinió
Opinió
Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

Els Ajuntaments i l'atur per Salvador Bonet i Vidal

De fa un temps cap aquí pareix que no existeixi ja cap problema d'atur, sens oblida molt prompte els problemes quant la televisió no parla de alguna cosa, però el problema existeix i es molt greu, l’atur juvenil dels que han terminat la carrera i no tenen cap eixida laboral, els que no troben feina perquè lis varen inculcar que l’estudiar no era important i ara es troben que no encaixen amb ningú perfil laboral, i l’atur de llarga duració d’aquells que s’han vist afectats per un ERE o pel tancament de la seva empresa i que es troben en entre els 45 i 60 anys, i lamentablement els consideren massa vells per treballar però a la vegada massa joves per a jubilar-se. 

Davant d’aquesta situació que podem fer els ajuntaments?, som l’administració mes properes a les ciutadanes i als ciutadans, l’administració amb contacte mes directe i sensible cap als problemes dels nostres veïns i veïnes, està clar que no podem ser indiferents davant de aquesta situació quant a més a més, la mitjana d’atur a qualsevol municipi arriba al 20%, dons tenim una eina molt important i molt bona per tractar de pal·liar aquesta situació i aquesta eina es ni més ni menys que promoure i incentivar la contractació d’aturats i aturades als nostres municipis mitjançant l’establiment a les nostres licitacions i contractes públics mesures de caràcter social i mig ambiental que puntuï i es valori a l’hora d’accedir als contractes públics i licitacions per part de les empreses que vulguin presentar-se, i que aquestes valoracions i puntuació arribi al menys al 50% del total de la puntuació requerida, com es la contractació d’aturats i aturades del nostre poble, en eixe sentit el nostre grup polític municipal VILAMARXANT JUNTS PODREM, va presentar una moció al plenari de juliol passat, que s’aprovà per unanimitat (veure MOCIÓ al final), però aquestes mesures s’han de dur a terme amb diligencia i sense. 

cap retard per al seu desenvolupament, per tal de que no es quedi como una qüestió mes al calaix sense resoldre, donar eines que ajuden a millorar la situació d’atur de les nostres veïnes i veïns no té que ser una qüestió de voluntat política, es una qüestió de vergonya social, cal lluitar des de les institucions contra l’atur, la pobresa energètica, la pobresa infantil, la pobresa generada pels sous de misèria de quins tenint treball no poden arribar a fi de mes, per una democràcia reial sense discriminació de cap tipus, amb transparència i participació ciutadana i això tenim que fer-ho en primer lloc des de els ajuntaments i el tenim que reclamar-ho que es fes, tots i totes els regidors i regidores del canvi amb el suport de totes i tots les veïnes i veïns.

Salvador Bonet i Vidal
Regidor
Vilamarxant Junts Podrem

* Crònica agraeix a l'autor que compartisca la seua opinió amb els nostres lectors MOCIO PER LA INCLUSIÓ DE CLAUSULES SOCIALS I
MEIAMBIENTALS EN LA CONTRATACIÓ PUBLICA AL
AJUNTAMENT DE VILAMARXANT
En Salvador Bonet i Vidal, com Portaveu del grup municipal Vilamarxant Junts
Podrem, segons el disposat al Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Régimen Jurídic de
les Entitats Locals, portem al Plenari de l’Ajuntament de Vilamarxant lo
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La contractació publica es una ferramenta de la que disposem els ajuntaments i
des de la que es pot millorar la vida dels veïns i veïnes i el seu entorn. A traves
d’una contractació publica i responsable l’Ajuntament pot influir de manera
positiva en la societat i l’economia municipal per tal de finalitzar amb les
desigualtats i els desequilibris socials.
Per a que la contractació sigui responsable es necessari la exigència de garanties
per part de l’administració local, aquestes garanties es tradueixen en clàusules
que ací denominem clàusules socials i mediambientals.
Per clàusula social y mediambiental s’entén aquella disposició que introdueix
aspectes o criteris de naturalesa social i mediambiental als plecs de contractació
publica. Els conceptes “clàusula social” y “clàusula mediambiental” s’utilitzen
per referir-se al fet de que la inversió publica que envolta la contractació publica
prengui en consideració, promogui i impulsi objectius, en cada cas, de política
social i mediambiental en sentit ampli. Son clàusules socials i mediambientals
les estipulacions que obliguen a les empreses adjudicatàries d’un contracte
públic a mes a mes del objectiu propi del contracte, a certs objectius de política
social i mediambiental que s’estimen d’interès general. Així la clàusula social i
mediambiental constitueix una estipulació afegida al compliment de l’obligació
contractual principal, es a dir l’obra i servei de que es tracte.
Certament les clàusules deuran adaptar-se a la particularitat del servei que
correspongui a cada contracte, al objecte contractual i les seves característiques
~ 2 ~
especifiques. Per tal cosa es precís plantejar uns suposats generals dins dels
quals s’aplicaran les clàusules. Els dits suposats generals son:
– Treball: ses valorarà la creació de treball estable i de qualitat, així com la
incorporació de persones aturades de Vilamarxant, mentre es dones esta
circumstancia d’atur a Vilamarxant, a la execució del contracte.
– Inclusió social: es valorarà la creació de treball per a persones amb capacitat
reduïda, així com aturats de llarga duració i persones amb dificultat d’accés al
mercat laboral.
– Igualtat: es valorarà que les empreses licitadores adopten mesures especifiques
en matèria d’igualtat de gènere. Com per exemple la conciliació de la vida
personal i laboral de les persones treballadores.
– Seguretat social i seguretat laboral: es valorarà l’adopció de mesures
complementaries que suposin un increment de les exigències mínimes previstes
a la normativa d’aplicació en matèria de protecció de la seguretat i salut laboral.
– Medi ambient: es valorarà l’estalvi energètic i d’aigua, l’ús de materials
reciclables i la utilització de productes no contaminants.
A lo que al marc legal es refereix, tan la Llei de Contractes del Sector Públic

Publicat per Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. No es publicaran els comentaris que porten incrustats enllaços, encara que no estiguen complets. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :

Mastodon