Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Benissanó, Olocau, Llíria, Gàtova, Nàquera, Vilamarxant......

Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) convoca Assemblea General Extraordinària per al 26 de febrer


Avui, divendres 14 de gener de 2022, la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV), per acord de la reunió del 17 de desembre de 2021, convoca l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de l'entitat, que tindrà lloc el dissabte 26 de febrer de 2022, a la seu social de l'associació al carrer Sant Ferran núm. 12 de València, a les 12,00 h en primera convocatòria i a les 12:30 h en segona convocatòria, amb el següent únic punt de l'ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- Renovació dels càrrecs següents de la Junta Directiva:

Secretaria, vicesecretaria i dues vocalies.

D'acord amb el Reglament d'Elecció de la Junta Directiva d'ACPV, qualsevol persona que siga sòcia de l'entitat amb una antiguitat mínima de 2 anys i que estiga al dia del pagament de quotes pot presentar la seua candidatura en el termini de 10 dies hàbils a partir del moment de la convocatòria de l'Assemblea (per tant, fins al dia 28 de gener, inclòs) amb un escrit amb el nom complet, el càrrec al qual opta i la signatura. Es pot consultar el Reglament Electoral a l'apartat de transparència del nostre web https://acpv.cat/informacio-transparencia/

A l'assemblea, podran participar-hi totes les persones que estiguen al corrent de les seues quotes a data del 31 de gener de 2022.

La composició actual de la Junta Directiva és la següent: presidenta, Sra. Anna Oliver Borràs; vicepresidenta, Sra. Marinela García; tresorer, Sr. David Oliver Borràs; secretari, Sr. Toni Gisbert; vicesecretari, Sr. Tomàs Llopis; vocals, Sra. Anna Gascon, Sra. Josepa Costa i Sr. Ferran Suay. La Junta directiva proposa, la renovació dels càrrecs de secretaria i vicesecretaria, així com les dues vocalies.

El sistema d'elecció de càrrecs s'ajusta als Estatuts d'ACPV i al Reglament d'Elecció de Junta Directiva aprovat per l'Assemblea general de socis celebrada el 9 de juliol de 2015. D'acord amb aquest la Junta Directiva, ara en funcions, nomena una Comissió Electoral formada per la Sra. Anna Oliver, el Sr. Toni Gisbert, la Sra. Josepa Costa, la Sra. Anna Gascon, la Sra. Marinela Garcia i el Sr. Tomàs Llopis.

Elaboració i presentació de candidatures. Totes les persones que són sòcies de l'entitat, que estan al corrent de les seues obligacions i que tenen dret de vot, poden presentar candidatures. Les candidatures hauran de cobrir tots els càrrecs que es presenten a elecció i el sistema serà de llistes obertes. Per a presentar-se, cal ser major d'edat, estar en plena possessió dels drets civils i no estar afectats per cap tipus d'incompatibilitat legal. A més a més, hauran d'estar al corrent de les seues obligacions (en la data fixada per a la convocatòria) envers l'associació i tenir almenys dos anys d'antiguitat en l'entitat com a socis.

Les candidatures hauran de contenir el nom, cognoms i DNI o NIE de cada persona candidata, el càrrec al qual opta cadascú i la seua signatura. L'escrit que continga la candidatura s'haurà de presentar a la seu central d'Acció Cultural del País Valencià (Sant Ferran núm. 12, 46001 València) en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà d'aquesta convocatòria. Per a la presentació de les candidatures s'habilitarà un horari de matí (9'30 h a 13,30 h) i de vesprada (17,30 h a 19 h), sempre de dilluns a divendres, i s'haurà de presentar l'original signat pels candidats amb almenys una còpia per a segellar de tal manera que qui es presente tinga constància de la data de presentació de la candidatura. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 28 de gener a les 19h.

Cada candidatura podrà nomenar una persona que siga sòcia de l'entitat com a interventora i una suplent d'aquesta perquè la representen en la Mesa Electoral. Aquestes persones no podran ser candidates i hauran de ser associades amb dret de vot. Hauran de signar també la candidatura i indicar el seu DNI o NIE.

Proclamació de candidatures i campanya. Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Directiva en funcions, a proposta de la Comissió Electoral, aprovarà les candidatures que reunesquen els requisits, el 4 de febrer les farà públiques per les vies ordinàries de comunicació interna i denegarà la validesa de les que no reunesquen els requisits necessaris.

Votació. La votació es realitzarà a la seu social, en l'assemblea general extraordinària convocada a l'efecte per al dia 26 de febrer mitjançant les paperetes oficials que es facilitaran en eixe moment i el vot secret. L'horari de votació serà des de les 12 fins a les 14 h. Els socis també podran exercir el seu vot anticipadament, el 25 de febrer des de les 17h. fins les 20h. a les seus territorials que es determinen per la comissió Electoral, les quals es faran públiques una vegada proclamades les candidatures. En aquestes seus territorials es constituiran meses electorals d'acord amb el Reglament Electoral. L'escrutini final es durà a terme en la mateixa Assemblea, la qual proclamarà els candidats que hagen obtingut més vots per a cada càrrec. Resultarà elegida per a cada càrrec la persona que més vots haja obtingut per a eixe càrrec amb independència de la candidatura de què forme part.

Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :

Mastodon