Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Benissanó, Olocau, Llíria, Gàtova, Nàquera, Vilamarxant......

Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

Riba-roja llança una línia d'ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum en habitatges i foment de l'economia localL'Ajuntament de Riba-roja ha aprovat la convocatòria d'una línia de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en règim d'autoconsum. El consistori destinarà una partida de 65.000 euros en convocatòria pública en règim de concurrència competitiva.


Aquestes ajudes per al foment de l'autoconsum busquen implantar la incorporació de fonts renovables per a la generació i l'ús d'energia neta, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.


Les sol·licituds, hauran de ser formulades per qui tinga la propietat de l'immoble (persona física o jurídica) o pels presidents de les comunitats de propietaris, que acreditaran la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses. Si es tracta d'una persona jurídica, el legitimat formularà la sol·licitud per a representar aquesta, acreditant la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses. En tot cas, s'adjuntarà còpia del NIF del sol·licitant.


Cada sol·licitud només podrà referir-se a un immoble (Referència cadastral) i a un únic punt de subministrament (CUPS).


Les sol·licituds per a la participació en la present convocatòria s'efectuaran de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (https://oficinavirtual.ribarroja.es), accessible directament des de la pàgina web municipal (http://www.ribarroja.es) prement sobre la imatge riba_xarxa. La presentació es realitzarà mitjançant instància general i adjuntant a la mateixa la documentació que es relaciona a continuació i que està així reflectida en les Bases que regulen la Convocatòria de la present subvenció.

 

Per a completar el procés de sol·licitud, haurà de carregar la següent documentació:

a) Sol·licitud emplenada adequadament en tots els seus apartats, segons model establit com a ANNEX I a aquesta convocatòria.

 

b) Declaració responsable sobre dades tècniques i de potència de la instal·lació, segons ANNEX II d'aquesta Convocatòria, emplenat adequadament en tots els seus apartats, signat per un tècnic competent per a instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió o instal·lador autoritzat, a la qual es fa referència en la disposició novena, així com els documents justificatius del consum elèctric (còpia de les 12 últimes factures elèctriques).


c) Memòria tècnica de disseny, en la qual haurà d'indicar els detalls de la instal·lació a executar. Haurà d'incloure com a mínim els següents apartats (aconsellable siga subscrit per tècnic competent o instal·lador autoritzat).

- Fulla de característiques tècniques dels mòduls fotovoltaics segons la norma UNE-EN 50380.

 

- Fulla de característiques tècniques dels inversors fotovoltaics segons la norma UNE-EN 50524.


- Pressupost de l'actuació amb detall de mesuraments i preus unitaris.


- Resum amb els resultats de la simulació de la instal·lació (tal com s'estableix la clàusula novena de les bases adjuntes).

Una vegada finalitzat aquest procés, l'aplicació li facilitarà comprovant de la data, hora i número de registre d'aquesta, entenent-se en aqueix moment formulada i registrada la sol·licitud d'ajuda. En aquest moment, es determinarà l'ordre de prelació corresponent a l'efecte d'assignació de pressupost municipal. El referit ordre tindrà el caràcter de provisional fins a la revisió per part de l'Ajuntament del correcte emplenament de la sol·licitud.

 

Els sol·licitants que actuen en nom propi i no disposen de certificat electrònic d'identificació o DNI electrònic podran dirigir-se, per a la realització del procediment de sol·licitud abans descrit, a les dependències de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, aportant la documentació referida en les bases.

 

Tota la documentació a entregar posteriorment haurà de ser coherent amb l'indicat en la sol·licitud d'ajuda i en la declaració responsable, o si escau, procedirà l'anul·lació de la sol·licitud original i la realització d'una nova sol·licitud, sempre que existisca disponibilitat pressupostària.


El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 7 d'agost. Si està interessat/a pot consultar qualsevol dubte al Departament d'Activitats (telèfon 962770062 ext 4733 o preferiblement per mail al correu actividades@ribarroja.es.Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :

Mastodon NotaLegal