Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Llíria. Vilamarxant....

Opinió
Opinió
Opinió
Opinió
Opinió


Suscríbete y recibe las novedades
Correo:

Pots buscar

L'Ajuntament de Sant Antoni de Beinaxeve vol posar en marxa una Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil

La intenció, segons manifesten, és dotar al municipi de servei de voluntariat, tal com ocorre també en molts altres municipis i,  que estiga format per veïns i veïnes que tinguen interés a col·laborar en situacions d'ajuda  amb els serveis municipals per a atendre situacions especials.

Es tracta, diuen, de tindre grups de persones voluntàries i preparades en casos d'emergències, de grans aglomeracions, esdeveniments concrets i importants i actes de qualsevol índole que precisen una atenció especial i atenció al veïnat.

L'Ajuntament ha fet una crida a veïns i veïnes als qui interesse, perquè es dirigisquen al telèfon municipal i puguen rebre la informació corresponent.

El voluntariat de protecció civil ve regulat per la legislació estatal i la Generalitat Valenciana delega en cada Ajuntament la creació del grup de Protecció Civil i la seua Reglamentació

Informació de la Generalitat

"Les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil (ALVPC)

La legislació espanyola, en matèria de protecció civil, estableix que les administracions públiques promouran i recolzaran la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la protecció civil. Les agrupacions locals de Voluntaris de Protecció Civil són l'element integrador que permet a l'Administració local complir amb allò que estableix la Llei, i facilita als ciutadans el desplegament de la seua labor solidària. Per tant, són organitzacions de caràcter humanitari, altruista i solidari, que canalitzen i uneixen la voluntat participativa dels ciutadans en les tasques de la protecció civil.

És a cada ajuntament a qui correspon decidir lliurement la creació de al seua ALVPC, i al ple municipal l'aprovació del seu Reglament.

L'ALVPC, una vegada creada, s'enquadra orgànicament i funcionalment en la unitat municipal de què depenguen els servicis de Protecció Civil o Seguretat Ciutadana, sense que això constituïsca cap vincle laboral dels seus components amb l'ajuntament.

El Pla Territorial Municipal davant d'emergències i els plans d'Actuació Municipal davant de riscos específics, són la font d'on emanen les activitats de les ALVPC.

Les funcions que despleguen són les següents:

En la prevenció
Col·laborar en els estudis de risc de la localitat, preferentment orientats en edificis, locals i establiments de pública concurrència.
Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels plans d'Autoprotecció dels centres esmentats.
Col·laboració en l'elaboració I manteniment dels plans territorials municipals i plans d'actuació municipal davant de riscos específics.
Confecció i realització de campanyes d'informació i divulgació a la població afectada pels distints riscos, amb el compliment de les directrius donades per l'Ajuntament.
Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.) sempre coordinats pel servici competent que pertoque.
En la intervenció
Suport als servicis operatius d'emergència, a requeriment d'aquests.
Col·laborar en l'atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, abastiment...), sempre coordinats pel servici que corresponga"


Tags: , ,

Publicat per Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. No es publicaran els comentaris que porten incrustats enllaços, encara que no estiguen complets. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies

Cap comentari :